Program TECH-INFO - produkty

Program TECH-INFO proponuje formę realizacji zajęć technicznych poprzez twórcze i kreatywne działania uczniów, rozwijając ich wiedzę i umiejętności techniczne. Pokazuje zastosowania praw fizyki w przyrządach i urządzeniach technicznych. Poprzez konstruowanie logo-robotów i programowanie ich czynności - uczniowie w ciekawy i zrozumiały dla nich sposób poznają zasady projektowania inżynierskiego. Program zawiera przykłady praktycznych i użytecznych zastosowań nowych technologii w codziennym życiu.Technologie  informacyjne stosujemy do:- obróbki cyfrowej zdjęć,- wykonywania prezentacji multimedialnych,- projektów edukacyjnych (webquesty),- programowania działania logo-robotów.Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania w praktyce problemów, które wymagają kompilacji zdobytej wiedzy i umiejętności. Chcemy w ten sposób przygotować uczniów do radzenia sobie w otaczającej ich rzeczywistości.