Program MUZ-INFO - produkty

Autorzy: Anna Dec, Andrzej Kryszeń, Wisław Mikš, Marzanna Nos, Dorota Popławska, Jolanta Szydłowska-Brewczyk, Beata Zujko

Program nauczania „MUZ-INFO” jest interdyscyplinarnym programem nauczania treści przewidzianych w podstawie programowej muzyki, informatyki i wychowania fizycznego. Proponujemy w nim realizację nowej podstawy programowej z muzyki w atrakcyjny i niekonwencjonalny dla ucznia i nauczyciela sposób, z zastosowaniem narzędzi informatycznych i z wykorzystaniem na lekcjach wychowania fizycznego komponowanej przez uczniów muzyki.W programie Muz-Info w ciągu roku szkolnego uczniowie mają zrealizować łącznie 65 godzin dydaktycznych. Podstawa programowa poszczególnych przedmiotów realizowana jest w następującym wymiarze:  - muzyka 30 godzin lekcyjnych, co stanowi 100 % podstawy programowej,- wychowywanie fizyczne 25 godzin, co stanowi 6, 5% podstawy,- informatyka 10 godzin, co stanowi 15, 4% podstawy.