Program ART-INFO - produkty

Program Art-Info jest skierowany do uczniów i nauczycieli III etapu edukacyjnego poszukujących nieszablonowych rozwiązań i pomysłów na realizację zajęć artystycznych, plastycznych i informatycznych.Art-Info to propozycja interdyscyplinarnego ujęcia treści nauczania - zgodnie z nową podstawą programową oraz zestaw gotowych rozwiązań i pomysłów, na który składają się: kompletny program nauczania, poradnik dla nauczyciela, skrypt dla ucznia oraz zestaw materiałów dydaktycznych.Program Art-Info swoim zakresem obejmuje: 65 godzin zajęć artystycznych, 20 godzin plastyki oraz 10 godzin informatyki – co pozwala w sposób elastyczny realizować go nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także podczas kół zainteresowań czy dodatkowych spotkań. Zarówno zakres treści nauczania, jak i proponowane metody i formy pracy, dają nauczycielowi wiele możliwości, a uczniom oferują niestandardowe zajęcia, podczas których mogą rozwijać swe pasje i odkrywać talenty.