O projekcie

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty; Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe; finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

 

Cel projektu: 

Wzrost jakości nauczania w szkołach gimnazjalnych poprzez opracowanie i wdrożenie
3 innowacyjnych programów interdyscyplinarnego nauczania, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

 • MUZ - INFO
 • ART - INFO
 • TECH - INFO

pozwolą zrealizować część podstawy programowej łącząc kilka przedmiotów w sposób ciekawy, niestandardowy, niebanalny.

MUZ – INFO

łączy treści (w sumie 65 godz. lekcyjnych) przedmiotów: muzyka, wych. fizyczne, informatyka.

Opracowywany przez: 

 •  Publiczne Gimnazjum nr 29 im A. Mickiewicza z Białegostoku 
 • Społeczne Gimnazjum nr 2 STO z Białegostoku

Osią programu będzie: 

taniec (ludowy i towarzyski) jako element wypowiedzi artystycznej i estetycznej oraz interpretacja i improwizacja muzyczna połączone z ruchem, z wykorzystaniem sprzętów sportowych i programów komputerowych.  

Uczniowie zaproponują swój rodzaj muzyki – z własną analizą, elementami kompozycji tworzonymi z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych - zapisany na zajęciach z informatyki, do której będą prowadzone zajęcia muzyczno-ruchowe na wychowaniu fizycznym. 

ART - INFO

łączy treści (w sumie 95 godz. lekcyjnych) przedmiotów: zajęcia artystyczne, plastyka,  informatyka.

Opracowywany jest przez:

 •  Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego z Siedlec
 •  Społeczne Gimnazjum  STO z Siedlec  

Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli poszukujących nieszablonowych rozwiązań i pomysłów na realizację zajęć artystycznych, plastycznych i informatycznych:

 • służy kształtowaniu aktywnej twórczości własnej ucznia, 
 • pozwala kształtować umiejętności odbioru sztuki, 
 • wykorzystuje naturalne dla młodego pokolenia środowisko IT do nauki właściwych postaw twórców i odbiorców sztuki.

Konstrukcja projektu: graficzna, moduły i skrypty będą opierać się na pomyśle inspirowanym wierszem Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią" tj. 10 modułów:

1. Fotografia i kompozycja, czyli zacznijmy od podstaw.

2. Portfolio – jak współcześnie ocalić od zapomnienia.

3. Szkoła w trójwymiarze i technikolorze- wirtualne muzeum sztuki.

4. Reklama też musi mieć styl – tworzenie ulotek, zaproszeń, plakatów.

5. Op–art we wnętrzach- projekt komputerowy, ręczne wykonanie- sztuka  użytkowa.

6. Robótki ręczne- sweterki dla drzew [wszyscy lubią ciepło zwłaszcza w zimie].

7. Wyrazić siebie bez słów -film animowany i niemy.

8. Ogród Gaudiego w najbliższym otoczeniu- projekt 3D, ręczne oklejanie, wykonanie ławek.

9. Graffiti – spray w roli pędzla; poznanie techniki, wykonanie graffiti.

10. Wielki finał, czyli plenerowy happening; wychodzimy ze swoimi umiejętnościami do innych.

Pędzlem czy myszką? - ArtInfo artystyczna szermierka z wyobraźnią...

TECH-INFO

łączy treści (w sumie 95 godz. lekcyjnych) przedmiotów: zajęcia  techniczne, fizyka, informatyka.

Opracowywany jest przez:

 •  Gimnazjum nr 94 z Warszawy
 • Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO z Warszawy 

 

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA W CYWILIZACJI TECHNICZNEJ

 • zainteresowanie wytworami współczesnej techniki 
 • wdrażanie do działań badawczo-eksperymentalnych
 • łączenie nowoczesnych i tradycyjnych technik – modelarstwo, papieroplastyka 

 i robotyka

 • rozwijanie aktywności twórczej uczniów w oparciu o wiedzę i umiejętności techniczne, np.: w fotografii, obróbce komputerowej obrazu, budowie prototypów modelarskich itp. wykonywanie dokumentacji technicznej projektów, prezentacje multimedialne

Program:

 • wykorzystuje elementy robotyki 
 • łączy umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce
 • uczy budowania strategii działania - samodzielnie i we współpracy z grupą


Wszystkie programy rozwijają kreatywność ucznia oraz wykorzystują techniki pracy metodą projektu edukacyjnego. 

Rozpoczęcie realizacji programu interdyscyplinarnego w Twojej szkole nie wymaga szczególnych zabiegów formalnych, podlega zwyczajowej procedurze.

Wystarczy by nauczyciele uczący przedmiotów zintegrowanych w programie umówili się, że w konkretnym czasie będą go realizować na swoich lekcjach!
I by znaleźli sojuszników – w osobie Dyrektora szkoły, a także wśród uczniów i rodziców!

Programy można realizować na tradycyjnych lekcjach, a także w inny sposób – na zajęciach dodatkowych.

Po zakończeniu projketu na stronie: http://www.mat.sto.org.pl/ w zakładce do pobrania będą dostęne:

 •  Programy nauczania (ze scenariuszami zajęć)
 • Poradniki dla nauczyciela 
 • Skrypty dla ucznia
 • Materiały dydaktyczne (Informator dla Dyrektora)

 

Szkoła może być inspirująca!

Szkoła może być ciekawa!

Innowacyjne pomysły edukacyjne można wdrażać w każdej szkole!

Wystarczy chcieć!