Kontakt

Biuro projektu

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
ul. Nowy Świat 39,
00-029 Warszawa

tel. faks (22) 826 78 64,
(22) 828 88 57
mat@sto.org.pl

www.sto.org.pl

Formularz kontaktowy