Jak realizować projekt w Twojej szkole?

Nie wymaga to szczególnych zabiegów formalnych.

Wystarczy aby nauczyciele byli gotowi integrować treści nauczania swoich przedmiotów wokół wspólnego tematu, zgodnie z przyjętym programem.

I by znaleźli sojuszników - w osobie Dyrektora szkoły, a także wśród uczniów i rodziców!

Pomocą dla szkół zainteresowanych projektem będą programy i materiały do nauczania do pobrania na stronie internetowej STO.

Szkoła może być inspirująca!

Innowacyjne pomysły edukacyjne można wdrażać w każdej szkole - wystarczy chcieć!

Pobierz materiały