Aktualności

Program TECH-INFO - produkty

2014/10/10 00:00

Autorzy: Renata Gromulska, Oksana Kinasz, Radosław Dors, Dominika Latus, Jerzy Zambrowski, Marta Żebrowska-Puchalska

więcej

Program MUZ-INFO - produkty

2014/10/10 00:00

Autorzy: Anna Dec, Andrzej Kryszeń, Wisław Mikš, Marzanna Nos, Dorota Popławska, Jolanta Szydłowska-Brewczyk, Beata Zujko

więcej

Program ART-INFO - produkty

2014/10/10 00:00

Autorzy: Katarzyna Buzuk, Marzanna Czerko, Katarzyna Kałuska, Agnieszka Piskorska, Ewa Wiak, Hanna Wójcik

więcej

Raport końcowy z monitoringu i ewaluacji projektu:„MUZ-ART-TECH interdyscyplinarne programy nauczania dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”

2014/10/09 00:00

Prezentujemy z monitoringu i ewaluacji projektu„MUZ-ART-TECH interdyscyplinarne programy nauczania dla III etapu kształceniaz wykorzystaniem narzędzi informatycznych””realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.04-00-186/12-00 wykonywaną w ramach poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, osi priorytetowej 3 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie:od 01.12.2012 - 30.09.2014r.

więcej

Prezentacja MUZ-INFO w Rajgorodzie

2014/09/24 12:36

W dniach 5.07.-6.07.2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Energetyk” w Rajgrodzie odbyło się spotkanie powdrożeniowe Zespołu Programowego. W trakcie spotkania zespół MUZ-INFO zaprezentował roczne sprawozdanie z projektu.

więcej

Program nauczania, Skrypt dla ucznia, Poradnik dla nauczyciela i materiały dydaktyczne TECH-INFO

2014/09/22 16:16

W sierpniu 2013 r. ukończono druk materiałów, które były wykorzystywane w realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 pilotażu tych programów w sześciu szkołach. Po realizacji tego pilotażowego wdrożenia, w okresie lipiec-sierpień 2014 r., zostały opracowane finalne wersje tych materiałów.

więcej

Program nauczania, skrypt dla ucznia, poradnik dla nauczyciela i materiały dydaktyczne MUZ-INFO

2014/09/01 00:00

W sierpniu 2013 r. ukończono druk materiałów, które były wykorzystywane w realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 pilotażu tych programów w sześciu szkołach. Po realizacji tego pilotażowego wdrożenia, w okresie lipiec-sierpień 2014 r., zostały opracowane finalne wersje tych materiałów.

więcej

Program nauczania, skrypt dla ucznia, poradnik dla nauczyciela i materiały dydaktyczne ART-INFO

2014/09/01 00:00

W sierpniu 2013 r. ukończono druk materiałów, które były wykorzystywane w realizowanym w roku szkolnym 2013/2014 pilotażu tych programów w sześciu szkołach. Po realizacji tego pilotażowego wdrożenia, w okresie lipiec-sierpień 2014 r., zostały opracowane finalne wersje tych materiałów.

więcej

Spotkanie powdrożeniowe Zespołu Programowego w Rajgorodzie

2014/07/08 12:00

W dniach 5.07.-6.07.2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Energetyk” w Rajgrodzie odbyło się spotkanie powdrożeniowe Zespołu Programowego. 

więcej

Prezentacja ART-INFO w Rajgorodzie

2014/07/08 00:00

W dniach 5.07.-6.07.2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Energetyk” w Rajgrodzie odbyło się spotkanie powdrożeniowe Zespołu Programowego. W trakcie spotkania zespół ART-INFO zaprezentował roczne sprawozdanie z projektu.

więcej